بذر درخت گینکگو بیلوبا Ginkgo Biloba

بذر درخت گینکگو بیلوبا Ginkgo Biloba

بذر درخت گینکگو بیلوبا تنها جنس و گونه گیاهی بازمانده از تیره جینکو می باشد. قدمت فسیل های یافت شده از برگ و تنه درخت گینکگو بیلوبا به اوایل دوران ژوراسیک باز می گردد. درخت گینکگو در ژاپن ایکو و میوه آن جینان نامیده می شود. این گیاه هزاران سال زندگی می کند. عمر طولانی این درخت را به سرسختی و مقاومت ژنتیکی آن نسبت می دهند. گینکگو در شهرهای آلوده به عنوان یک درخت مقاوم شناخته می شود…

در صورت نداشتن قیمت

با تکمیل فرم زیر شما را با یک تولید کننده و یا نماینده متصل خواهیم کرد .
    جهت بدست آوردن اطلاعات و مشاوره در خصوص محصول با شماره 09108158030 مدیر بازرگانی و صادرات تماس حاصل نمایید .