کود تقویت گلدهی گیاهان 40-10-5 گل ، نشاء ، بذر ، کود تقویتی ،با عناصر ماکرو و میکرو ایتالیا

کود گلدهی و تقویت غنچه به همراه باروری محصولات خوراکی دارای عناصر ماکرو و میکرو تولید شرکت FERTISOL BALANCE ایتالیا به همراه بسته بندی

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030