بذر درخت محلب Prunus Mahaleb

بذر درخت محلب Prunus Mahaleb

بذر درخت محلب با نام آلبالوی تلخ از خانواده رزها میباشد.  نام های دیگر آن گیلاس انگلیسی، راک گیلاس، سنت لوسی نیز شناخته می شود. محلب از درختان بومی منطقه اروپای جنوبی و قفقاز می باشد. درختی زیباست که به صورت بنسای نیز رشد می کند. از نظر ظاهری پوست تنه آن تیره رنگ است شاخه های آن باریک، سبز و صاف و کمی خزی بوده که بعدها قهوه ای رنگ می شود…

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030