بذر ذرت آبی Blue Organic maize

بذر ذرت آبی Blue Organic Maize

بذر ذرت آبی یکی از انواع ذرت های خاص رنگی است و از خانواده گندمیان می باشد.

دانه های ذرت ابی تو پر و باکیفیت می باشد.

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030