بذر گل لادن خوراکی Vegetable Nasturtium

بذر گل لادن خوراکی Vegtable Nasturtium

بذر گل لادن خوراکی یک گیاه یک ساله و رونده بوده و گیاهی پوششی است، که در اطراف باغ ها و نرده ها کاشته می شود.

گل های لادن خوراکی است و برای تهیه مربا نیز استفاده می شود. این گیاه با نام شاهی هندی…

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030