فروش سانسوریا مصنوعی AFN900 Artificial Flower

گل سانسوریا مصنوعی ، سانسوریا مصنوعی ابلق یا سانسوریا مصنوعی شمشیری

هر گیاه سانسوریا مصنوعی شمشیری حاوی 5 غلاف حاوی 13 برگ سانسوریا مصنوعی کیفیت درجه یک لمسی می باشد .

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030