گل مصنوعی سانسوریا ارزان | بوته مصنوعی سانسویا ابلق

گل مصنوعی سانسویا ارزان | بوته مصنوعی سانسوریا ابلق |

مشخصات : 60 سانتیمتر طول ، دارای 5 برگ درجه یک لمسی

قیمت درج شده برای حداقل خرید یعنی زیر یک جین 6 عددی می باشد

ویدئوی محصول در زیر بارگذاری شده است

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030