هیومیک اسید کامل کیمیا | دارای اسید فولیک،آمینو اسید آزاد،پتاسیم،جلبک دریایی

کود هیومیک اسید کامل آریا

در بسته بندی یک کیلوگرمی

پودری 50 درصد

حاوی : اسید هیومیک ، اسید فولویک ، امینو اسید آزاد ، جلبک دریایی و پتاسیم

شماره تماس : 09108158030

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030