دیوار سبز GW1 Green wall

دیوار سبز محصولی خاص که زیبایی و طراوت را به محل مورد نظر شما میبخشد . این محصول به صورت سفارشی در ابعاد و اندازه و نیز در نوع گیاه . آبیاری و نور رشد گیاهان را میتوان به صورت اتوماتیک و نیم غیر اتوماتیک فعال نمود.

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030