کود کامل 20-20-20+TE پرینوا

کود کامل NPK TE+20-20-20 پرینوا تحت لیسانس مکزیک در بسته بندی 10 کیلوگرمی

تلفن تماس : 09108158030 مهندس مصطفی قدیری مشاور ارشد صنایع کشاورزی

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030