بذر درخت کاج سدروس دئودارا Sedrus Deondara

بذر درخت کاج سدروس دئودارا Sedrus Deondara

بذر درخت کاج سدروس دئودارا خزان کننده با حداکثر ارتفاع ۵۰ متر و بومی نواحی هیمالیا مي باشد. از بین ارقام مختلف آن، سدروس دئودارا، زیباتر است و به همین دلیل رواج بیشتری دارد. شرایط محیطی آن به لحاظ خاک اسیدی و به لحاظ اقلیم گرم و مرطوب است. درخت مقاومی است و در اکثر خاک ها رشد می‌کند. سدروس برای رشد مطلوب به آفتاب کامل نیاز دارد و نیاز آبی آن متوسط است…

در صورت نداشتن قیمت

با تکمیل فرم زیر شما را با یک تولید کننده و یا نماینده متصل خواهیم کرد .
    جهت بدست آوردن اطلاعات و مشاوره در خصوص محصول با شماره 09108158030 مدیر بازرگانی و صادرات تماس حاصل نمایید .