کود تقویت گیاهان 20 20 20 گل ، نشاء ، بذر ، کود تکامل ،با عناصر ماکرو و میکرو NPK ایتالیا

کود نقویت گیاهان زینتی 20 20 20 NPK مناسب برای گل و گیاه با بالاترین کیفیت و دارای عناصر ماکرو و میکرو

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030

گل مصنوعی یکی از محصولات تولید شده در داخل و نیز عرضه مستقیم از کشور های همسایه میباشد .