کود میکرو کامل امیزینگ با بهترین کیفیت و میزان خلوص

کود میکرو کامل امیزینگ 

کود پودری کامل امیزینگ

بسته بندی یک کیلو گرم

تلفن تماس : 09108158030 مهندس مصطفی قدیری

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030